logo6.png

Amb la denominació d'Associació Catalana de Drones i Afins (XDRON), es constitueix a Rubí, Barcelona, ​​a 20 de Maig 2016, una Associació sense ànim de lucre i d'àmbit autonòmic, Comunitat Autònoma de Catalunya, dotada de personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar d'acord amb la legislació vigent sobre associacions.
 

Quotes de soci:

Existeixen 2 modalitats de quotes de socis:

Soci: Quota de soci 40 euros. Inscripció: 50€

Soci Empresa: 70 euros. Inscripció: 80€

Tots els socis rebran a un mes després del pagament de la inscripció i la quota de soci un regal de benvinguda a més del carnet de soci personalitzat.

Les quotes comprenen anys naturals i no poden abonar parcialment.

Forma de pagament: Ingrés en Compte, se us remetrà per correu electrònic el codi d 'aquesta, quan la sol·licitud sigui aprovada.

Avantatges dels socis:

·        Espai per a vols outdoor, quedades de socis, esdeveniments ... (reserva prèvia)

·         Accés a la informació de la zona privada

·         Descomptes en assessorament legal

·         Descomptes en formació

·         Avantatges per compres grupals de cursos, assegurances, material, etc ...

·         Participar en les activitats organitzades per XDron

·         Conferències, xerrades, Masterclass

·         Assessorament Tècnic

·         Reparació gratuïta de drones (per part d'un dels nostres fundadors)

·         Participar en les assemblees i elegir els òrgans directius

Projectes a 6 mesos vista ja aprovats pel Secretari General d'Entitats:

·         Nau amb oficines i zona de vol Indoor

·         Taller de Reparació amb eines (només pagaràs materials usats)

·         Cursos pràctics: Vol filmació (videograf) i Vols Freestyle

·         Impressió 3D (sota reserva i pagaràs només materials)

XDron no emet factura per les quotes ja que les quotes de les associacions tenen la consideració de rendes exemptes per l'associació perceptora de les mateixes en la mesura que es destinin al compliment dels fins de l'associació.

 

socio.png

Per fer-te soci només has de descarregar-te el formulari d'alta i seguir els passos que detalla, omplir el formulari, triar la forma de pagament, signar-lo i enviar-lo per correu electrònic a l'adreça que et donem en el mateix, ¡¡ molt fácil !!

Descarrega el formulari en format Docxdocx.png                                     Descarrega el formulari en format PDF  pdf_0.png

 

Totes les altes es tramiten en un termini de 48 a 72 hores.

 

AVÍS LEGAL

L'Associació Catalana de Drones i Afins informa als visitants i / o socis que les dades de caràcter personal que es troben en el present formulari els faciliten de forma lliure i voluntària.

De conformitat amb l'exposat per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/99), les seves dades personals s'inclouran en el nostre fitxer automatitzat que té com a finalitat el bon desenvolupament de les activitats pròpies de XDron.

A més, XDron podrà cedir les seves dades quan el titular dels mateixos sol·liciti participar en esdeveniments no organitzats per XDron.